Skip to main content

Do konsultacji trafił projekt Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W świetle proponowanych zmian dozwolone będzie egzaminowanie kandydata na kierowcę w zakresie kategorii motocyklowych – w obuwiu innym niż sznurowane.

Zmiana dotyczy też podziału slalomu wolnego na dwa zadania:

  • “Slalom wolny”
  • “Jazda po łukach w kształcie cyfry 8”

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com