Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania

Do konsultacji trafił projekt Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W świetle proponowanych zmian dozwolone będzie egzaminowanie kandydata na kierowcę w zakresie kategorii motocyklowych – w obuwiu innym niż sznurowane.

Zmiana dotyczy też podziału slalomu wolnego na dwa zadania:

  • “Slalom wolny”
  • “Jazda po łukach w kształcie cyfry 8”

Co o tym sądzisz?