Zmiana zasad egzaminowania ma poprawić zdawalność. Mamy projekt nowego rozporządzenia

 

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy ma poprawić zdawalność. Mamy projekt tzw instrukcji egzaminacyjnej. Co zmieni się na egzaminach na prawo jazdy?

 

Kalkulator kursu – oblicz ile prawo jazdy kosztuje Cię naprawdę

O uwagi do projektu poproszono: Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców,  Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców, Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Polski Związek Motorowy – Zarząd Główny, Ligę Obrony Kraju, Instytut Transportu Samochodowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, Kierowców Zawodowych i Ośrodków Szkolących Kierowców „Kierowca.pl”, Fundację SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, Fundację Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskie stowarzyszenie uczestników ruchu drogowego Świadomy – Bezpieczny.prawo jazdy

Jakie zmiany przewiduje projekt?

  • ograniczenie dziennej liczny egzaminów praktycznych przeprowadzanych przez jednego egzaminatora:  będzie on mógł przeprowadzić nie więcej niż jeden egzamin na godzinę i nie więcej niż 8 egzaminów w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Rozwiązanie takie ma pozwolić egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na spokojne i obiektywne przeprowadzanie egzaminów dla każdej osoby egzaminowanej. Pozwoli także na wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej, co pozwoli na znaczne ograniczenie stresu przed egzaminem. Przyczyni się to do poprawy komfortu osób egzaminowanych co powinno przełożyć się na poprawę wyników egzaminów.
  • skrócenie czasu oczekiwania na egzamin poprzez umożliwienie ustalenia precyzyjnej godziny egzaminu praktycznego. To rozwiązanie ma być efektem wprowadzenia zmiany wymienionej wyżej. Skończy się więc wielogodzinne oczekiwanie na egzamin w ośrodku ruchu drogowego?
  • ustanowienie przepisu nieustanawiającego konieczność przedłożenia zaświadczenia o szkoleniu uzupełniającym przez osoby, które chcą mieć przeprowadzony egzamin pojazdem ośrodka szkolenia kierowców w którym odbywały to szkolenie,
  • zmiany w egzaminach na kat. AM.  Niepełnosprawni przystępujący do egzaminu na prawo jazdy tej kategorii  będą mogli zdawać egzamin na czterokołowcach lekkich

Projekt do pobraniaProjekt rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach do pobrania tutaj.

Poczytaj też: Niezwolnienie hamulca ręcznego przy ruszaniu na wzniesieniu nie jest przyczyną oblania egzaminu

Czytaj też