Skip to main content

Zmienione (odświeżone) zadania egzaminacyjne na placu WORD. Zobacz aktualne tabele z zadaniami. Przy pewnej (dość częstej w WORD) kombinacji błędów nowe zasady egzaminowania mogą przyczynić się do… oblania egzaminu na prawo jazdy.

Czytaj co właściwie oznaczają nowe zasady egzaminowania?

Tabela nr 1

Zadania egzaminacyjne

Dla kategorii B prawa jazdy interesują nas pozycje jedynie 1, 2, 6.

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategoria prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem). C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM, A1, A2, A

Tabela nr 2

Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Dla kategorii B prawa jazdy interesują nas pozycje jedynie 1, 2, 6 zadań z tabeli 1.

Poz. Zadanie z tabeli 1 Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) obecność płynu w spryskiwaczach, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, j) działanie świateł cofania, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, – jeżeli występuje. Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego takiego, jak rękawice, obuwie, ubranie i kasku ochronnego,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy nieruchomym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3: – zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, – nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, – maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu); 4) dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

2 2 1) uruchomienie silnika pojazdu,

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla kategorii B, C – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka), 6) dla kategorii D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

8) nienajeżdżanie na pachołki oraz lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3 3 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

b) pozycja pojazdu na stanowisku

– wewnątrz stanowiska

4 4 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

– najechać na krawężnik,

b) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

5 5 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
6 6 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie

– łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

7 7 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami. Sposób wykonania zadania:

– średnia prędkość każdego z 2 przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,

– przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

8 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie

– łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

– prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

– przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków

9 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8; Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków;

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com