Skip to main content

Jak wiadomo wprowadzenie okresu próbnego zostało przełożone, odsunął się więc w czasie obowiązek odbycia dodatkowego (odpłatnego) szkolenia dla młodych kierowców. Resort ma jednak inny plan: dodatkowe szkolenie po ukończeniu kursu w OSK, przed przystąpieniem do egzaminu.

Jak podaliśmy wcześniej okres próbny dla młodych kierowców nie będzie obowiązywał w 2017 roku. Jego wprowadzenie zostało przesunięte na 4 czerwca 2018. To bezpośredni skutek niewdrożenia systemu CEPIK 2.0, od którego uzależnione jest wprowadzenie w życie nowych przepisów.

Szkolenia dla młodych kierowców

Wmyśl przepisów których wprowadzenie zostało przesunięte w czasie młodzi kierowcy będący w tzw okresie próbnym mieli przejść dodatkowe szkolenia składające się z dwóch etapów:

  1. Szkolenie praktyczne – w Ośrodku Doskonalenia techniki jazdy.
  2. Szkolenie teoretyczne – w WORD.

Całość miała kosztować ok 300 zł.Nowe szkolenie – jeszcze przed egzaminem w WORD

Jak wiadomo wprowadzenie okresu próbnego i związanego z tym obowiązku dodatkowych szkoleń dla młodych kierowców zostało przesunięte, ale jak podaje Gazeta Prawna, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa możliwość skierowania kandydatów na kierowców na dodatkowe kursy. Takie szkolenie miałoby odbyć się po ukończeniu kursu nauki jazdy, ale jeszcze przed egzaminem państwowym na prawo jazdy.Wprowadzenie obowiązkowego dodatkowego szkolenia będzie więc możliwe bez wdrożenia  (nowego) systemu CEPIK 2.0.

Kiedy? Jeszcze nie wiadomo, ale mając na uwadze 12-dniową ścieżkę legislacyjną nowej ustawy o kierujących można spodziewać się niespodzianki 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=kYHWUaMN2j0

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com