Skip to main content

Nie ma się czym cieszyć Planowane od dawna wprowadzenie okresu próbnego znowu zostało wprawdzie przesunięte w czasie i okres próbny nie wystartuje od 4 czerwca ale… może dopaść Was zaskoczenia. Macie jeszcze jeden problem… 

Okres próbny z CEPIK

Wprowadzenie okresu próbnego skorelowane jest z uruchomieniem właściwej funkcjonalności w systemie CEPIK 2.0, a ten jak wiadomo potrafił spłatać (delikatnie mówiąc) figla już w dniu wdrożenia, więc ministerstwo cyfryzacji dmucha na zimne i chce odpalić kolejne funkcjonalności CEPIK-u, gdy będzie miało pewność, że “Widows się nie zawiesi”:

Powyższe podejście wynika z podjętych działań naprawczych w zakresie realizacji projektu CEPiK2.0 i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEPiK2.0, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności

Będzie przesunięcie okresu próbnego. Mamy projekt ustawy

O jakie etapy chodzi?

  • wprowadzania, przekazywania, gromadzenia do centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej;

  • wprowadzania, przekazywania, gromadzenia przez podmioty zobowiązane (marszałka województwa, wojewodę i starostę) danych o osobach i jednostkach (m.in. instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach, lekarzach, psychologach, ośrodkach szkolenia kierowców, pracowniach psychologicznych, etc.) uczestniczących w procesie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami, co umożliwi przygotowanie na potrzeby prawidłowej obsługi profilu kandydata na kierowcę i procesu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania kompletnych słowników osób i jednostek, które uczestniczą w procesie, a także na bieżące zasilanie danymi;

  • wprowadzania, przekazywania i gromadzenia danych w zakresie osób posiadających oraz którym cofnięto uprawnienia oraz osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień, w tym danych o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierujących, danych o okresie próbnym, kursach reedukacyjnych, orzeczeniach lekarskich i psychologicznych co stanowi podstawę do systemowego wsparcia obsługi procesów związanych z nabywaniem uprawnień do kierowania oraz nadzorem nad kierującymi pojazdami – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 30, poz. 151);

  • udostępniania w/w danych na zasadach określonych w ustawie;

  • wsparcia procesu obsługi niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji.

i co najciekawsze dla szkół nauki jazdy i kursantów obawiających się wprowadzenia okresu próbnego:

Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu  zgłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych m.in. w wyżej wymienionym zakresie. A to oznacza, że nie będzie żadnego Vacatio legis.

Komunikat w piątek i sru – mamy okres -próbny w poniedziałek.

Okres próbny bez CEPIK

Mówi się, że wprowadzenie okresu próbnego może być zrealizowane… bez systemu CEPIK 2.0. Jak podało Radio Zet:

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w listopadzie 2016 roku dokonało analizy, na podstawie której wynika, że jest to jak najbardziej realne. Tak naprawdę od 2013 roku nic się nie zmieniło, a pierwotny termin rozpoczęcia był stale przesuwany. Na zmianę przepisów czekamy już pięć lat, a Ministerstwo Cyfryzacji po raz kolejny było zmuszone przesunąć datę modyfikacji ze względu na opóźnienia wynikające z niedokończoną pełną wersją systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ograniczenia dla młodych kierowców obowiązują już w Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Tam młodzi kierowcy poniżej 25 życia nie mogą przewozić żadnych pasażerów, chyba, że prowadzą z doświadczonym kierowcą. Wielka Brytania Zaś przymierza się do wprowadzenia zakazu nocnej jazdy dla świeżych kierowców.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com