Zmiany w taryfikatorze mandatów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Projekt zmian w taryfikatorze do pobrania:


Co o tym sądzisz?