Skip to main content

W grudniu 2015 posłanka Anna Sobecka wystosowała do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji dwie interpelacje. Dotyczyły one zmian w egzaminach na prawo jazdy.

Interpelacja nr 223

Szanowny Panie Ministrze, po przeprowadzonej kontroli NIK informuje, że wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych.

W związku z powyższym pytam:

  1. Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?
  2. Jakie działania zostaną podjęte w celu znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Interpelacja nr 226

Szanowny Panie Ministrze, media informują, że zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców przeprowadzane w Polsce w ostatnich kilkunastu latach – w celu poprawy bezpieczeństwa jazdy – nie przyniosły na razie oczekiwanych rezultatów. Nowe procedury szkolenia i egzaminowania nadal nie przygotowują do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza do radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach. Zaostrzony poziom egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych.

W związku z powyższym pytam:

  1. Kto zdaniem Pana Ministra jest największym beneficjentem zaostrzonych przepisów na prawo jazdy?
  2. Czy Ministerstwo planuje zniesienie rygorystycznych przepisów skoro nowe procedury szkolenia i egzaminowania nadal nie przygotowują do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym?

 

One Comment

  • Lucy says:

    I co w związku z tymi wystosowanymi interpelacjami? Same pytania tu widzę, żadnych odpowiedzi…..

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com