Skip to main content

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym. Niewiadomo czym podyktowane są zmiany w ustawie, resort nie podparł się żadnymi analizami uzasadniającymi je.

Ministerstwo chce wykreślenia art. 20 ust. 1a  dotyczącego ograniczenia prędkości podczas jazdy od zmierzchu do świtu:

Jest Nowelizacja
Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.oo-23.oo wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23.oo-5.oo wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Art. 20.1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. (uchylony)

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.”
Ministerstwo zmienia, posłowie pytają

Proponowane zmiany zmierzać mają w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa, w szczególności pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. W uzasadnieniu projektu powołującego się na naukowe badania wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście skutków zdarzeń drogowych.

Posłowie Iwona Michałek i Grzegorz Piechowiak pytają ministra infrastruktury i budownictwa:

1. Jakie analizy badawcze, z jakich ośrodków i czyjego autorstwa wskazują, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście skutków zdarzeń drogowych i zmniejszenia obrażeń ofiar wypadków drogowych?

2. Czy Ministerstwo posiada dane statystyczne z ostatnich lat, z których wynika do ilu wypadków drogowych w obszarze zabudowanym doszło w godzinach od 5.00 do 23.00, a do ilu w godzinach od 23.00 do 5.00 rano z podziałem na ofiary śmiertelne oraz sprawców będących pod wpływem alkoholu?

3. Ilu z ofiar tych wypadków stanowili piesi?

4. Czy Ministerstwo posiada dane odnośnie ekonomicznych aspektów nowelizacji art. 20 ust. 1 a ustawy Prawo o ruchu drogowym?

5. Ile kilometrów nowych dróg ekspresowych, autostrad i obwodnic powstało w okresie od 2004 r. do września 2016r. i w jaki sposób odciążyły one obszary zabudowane?
Pobierz: 

Liczba wypadków nocą spada

Pierwotne założenie ustawodawcy było takie, że nocą, w godzinach od 23 do 5 ruch na drodze – w tym ruch pieszych jest znikomy. Można więc  (jeszcze) odrobinę “przycisnąć” do 60-ki w tych godzinach podczas jazdy na obszarze zabudowanym. Teraz resort chce zniesienia tego przepisu tłumacząc chęcią „dalszej poprawy bezpieczeństwa, w szczególności pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego”.

Jak jest naprawdę?

  1. Liczba pieszych, którzy ponieśli śmierć podczas wypadku na obszarze zabudowanym spadła w ciągu ostatnich 5 lat o 43 procent, a liczba rannych zmniejszyła się o 25 procent.
  2. Ogólna liczba wypadków w godzinach od 23 do 5 zdecydowanie spadła w ciągu ostatnich 5 lat
Gazeta Prawna zwróciła się z zapytaniem do ministerstwa infrastruktury  jak statystyki wypadkowe mają się do planów obniżenia obowiązujących ograniczeń prędkości. Do dziś resort nie udzielił odpowiedzi. Gazecie udało się nieoficjalie ustalić, w tej sytuacji najprawdopodobniej rząd wycofa się z swoich planów.

Źródło danych liczbowych policja.pl

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com