Skip to main content

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza wprowadzić do kodeksu drogowego kilka zmian. Jedną z nich jest obowiązek jazdy na suwak, w miejscu, w którym dochodzi do zwężenia drogi.

Jazda na suwak

Taki sposób jazdy pozwala na ograniczenie korków w miejscach w których dochodzi do zwężenia drogi. Kierowcy obecnie wjeżdżając na zwężony odcinek drogi (pas zanikający) starają się jak najszybciej go opuścić. W takiej sytuacji powstaje długi odcinek pasa ruchu, który jest po prostu niewykorzystany. Dodatkowo muszą ustąpić pierwszeństwa tym, którzy znajdują się na pasie na który zamierzają wjechać. Receptą na powstawanie korków w takich warunkach ma być obowiązek jazdy na suwak. Wprawdzie już dziś stosowane są znaki “jazda na suwak”, ale oznaczają jedynie zalecenie a nie nakaz określonego zachowania na drodze. To jednak ma się zmienić.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych.  Jedną z proponowanych zmian ma być wprowadzenie nowego znaku, który będzie zobowiązywał kierowców do jazdy na suwak.

Co z przepisem dotyczącym ustąpienia pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu? Zgodnie z art. 5 ustawy prawo o ruchu drogowym kierujący musi w pierwszej kolejności stosować się do znaków drogowych, nawet wówczas gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania.

Absurdy kodeksu drogowego

Sekundniki

Stosowane są już w wielu miastach. Pokazują one czas, jaki pozostał do zmiany świateł. Zdaniem ministerstwa prawo nie pozwala na ich stosowanie. Co ciekawe jeszcze w kwietniu tego roku ministerstwo uważało, że stosowanie sekundników nie tylko nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, lecz może wręcz je pogorszyć. Teraz jednak ministerstwo zmieniło zdanie i planuje wprowadzenie takich sygnalizatorów.

Projekt rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych ma być gotowy pod koniec 2018 roku.

Najdziwniejsze przepisy drogowe


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com