Skip to main content

Dzisiaj przyjrzymy się znakowi B-20 „Stop” i dowiemy się, kiedy i dlaczego powinieneś zastosować się do jego wskazań na drodze. Zanim wyruszysz w podróż, zawsze warto zrozumieć, jakie znaczenie ma ten znak i w jakich sytuacjach będzie na Twojej drodze.

Kiedy Znak B-20 „Stop” Wchodzi W Grę?

Znak B-20 „Stop” ma zastosowanie w różnych sytuacjach, gdzie konieczne jest zatrzymanie pojazdu. Oto kilka sytuacji, w których możesz się z nim spotkać:

 1. Skrzyżowania z srogą z pierwszeństwem: Jeżeli zbliżasz się do skrzyżowania z drogą, która ma pierwszeństwo, znak B-20 informuje Cię o obowiązku zatrzymania się przed skrzyżowaniem.
 2. Przejazdy kolejowe niestrzeżone (kategoria D): W przypadku przejazdów kolejowych niestrzeżonych, znak B-20 sygnalizuje konieczność zatrzymania pojazdu przed przejazdem.
 3. Przejazdy tramwajowe: Znak ten jest również stosowany przy przejazdach tramwajowych, a także w innych miejscach, gdzie kierunki ruchu się przecinają.

Kiedy brak widoczności?

Znak B-20 jest używany w sytuacjach, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem. Wtedy określa się trójkąt widoczności. Określa się go według wzoru:

gdzie:
s – widoczność na zatrzymanie się w m,
vp1 – prędkość dopuszczalna dla drogi podporządkowanej w km/h,
vp2 – prędkość dopuszczalna dla drogi z pierwszeństwem przejazdu w km/h,
I – długość pojazdu w m.

Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem

Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem

Gdzie Umieszczać Znak B-20?

Znak B-20 umieszcza się możliwie najbliżej skrzyżowania, nie dalej niż 25 m od niego w obszarze zabudowanym. Na drogach o prędkości większej niż 60 km/h powinien być poprzedzony znakiem A-7 z tabliczką „Stop” w odległości 150–300 m.

Warto Pamiętać:

 • Ostrożność w stosowaniu: Znak B-20 powinien być używany z rozwagą, aby uniknąć jego deprecjacji. Stosuj go tam, gdzie faktycznie jest konieczny.
 • Nie samodzielnie na skrzyżowaniach: Znak B-20 nie może występować samodzielnie na skrzyżowaniach. Należy go stosować odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6.
 • Zmiana kierunku na skrzyżowaniu: Jeśli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek, pod znakiem B-20 umieszcza się tabliczkę T-6c.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h przed znakiem STOP umieszcza się znak A-7 z tabliczką „STOP” i podaniem odległości.
 • Na drogach bitumicznych przed znakiem STOP powinna znajdować się linia bezwzględnego zatrzymania.
 • Znak STOP nie może być stosowany samodzielnie. Należy go stosować ze znakami D-1 lub A-6.
 • Jeśli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, pod znakiem STOP umieszcza się tabliczkę T-6c.

Pamiętaj:

 • Znak STOP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach.
 • Zatrzymanie się przed znakiem STOP jest obowiązkowe!
 • Niezatrzymanie się przed znakiem STOP może skutkować kolizją lub mandatem.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com