Skip to main content

Znak zakaz skręcania nie zawsze zabrania skręcania, a gdy zabrania – to trzeba wiedzieć gdzie. Błąd w testach na prawo jazdy może kosztować oblaniem teorii i utratą 30 zł, ale w czasie samodzielnej jazdy może skończyć się naprawdę źle.

Co oznaczają te znaki?

Ogólnie wiadomo – zakaz skręcania. Diabeł tkwi w szczegółach. Widząc ten znak nie możesz bowiem:

  • skręcić na najbliższym skrzyżowaniu, a w przypadku znaku B-21 dodatkowo nie możesz zawrócić.
  • skręcić w najbliższą jezdnię – jeśli znak ustawiono w obrębie skrzyżowania
  • razem z B-21  B-21: zakaz skręcania w lewo może występować znak F-7 F-7: sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo„sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo”, który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.
znaki drogowe

Przykład zastosowania znaku B-21 i F-7

Znaki te stosowane są na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, na którą nie ma wjazdu od strony skrzyżowania oraz, gdy pojazdy skręcające w lewo mogą utrudniać ruch.

Kiedy nie można zawracać na skrzyżowaniu?

Znak zakaz skręcania w lewo B-21: zakaz skręcania w lewo umieszczany jest w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie:

Czego nie zakazują te znaki?

Znaki oraz nie zakazują zmiany kierunku jazdy i dotyczą wyłącznie skrzyżowania zakazując jedynie skręcania właśnie na najbliższym skrzyżowaniu lub w najbliższą jezdnię – jeśli ustawione są w obrębie skrzyżowania, a znak B-21 dodatkowo zabrania zawracania.

Znaki zakazujące skręcania nie zabraniają więc na skręcenie do najbliższego obiektu przydrożnego np. na stację paliw.

Warto jednocześnie przypomnieć sobie czym tak naprawdę jest skrzyżowanie:

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Kiedy nie możesz skręcić wcale (nawet na stację paliw)?

testy na prawo jazdy

Czy można skręcić na stację paliw? Screen: zdamyto.com

Skręcić (czy zmienić kierunek jazdy) zabrania znak C-5: nakaz jazdy prosto , który podobnie jak znaki i ustawiany jest (mówiąc w skrócie) przed skrzyżowaniem, ale jego zastosowanie bywa znacznie szersze, bowiem bywa ustawiany także poza skrzyżowaniem – w miejscach krzyżowania się kierunków ruchu jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów, np. skracania w lewo do obiektów przydrożnych, stacji paliw, itp.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com