Czy szkolenia w nauce jazdy będą wstrzymane? Jest rozporządzenie

Pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kolejnych zmian ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Akt prawny obowiązuje od dziś, czyli od 3 listopada 2020.

Czy OSK będą mogły działać?

§ 28. cytowanego wyżej stanowi:

(…)

Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

(…)

11. Zakazu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:

1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;

2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;

3) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;

4) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

5) ćwiczeń wojskowych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.

…póki co.

Do pobrania Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Co o tym sądzisz?