Skip to main content

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co oznaczają te tajemnicze tabliczki na skrzyżowaniach i jakie mają znaczenie? Dziś rozwiejemy trochę tajemnic wokół oznakowania na drogach, szczególnie na skrzyżowaniach, które mogą wydawać się nieco skomplikowane. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Łamane pierwszeństwo, czyli tabliczki T-6

Często zauważasz na skrzyżowaniach tabliczki T-6, które przedstawiają schematyczny układ dróg na danym skrzyżowaniu. Co oznacza to tajemnicze oznakowanie?

Otóż, jeśli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a jednocześnie niemożliwe jest zastosowanie indywidualnego oznakowania dla każdej z dróg, wtedy używa się tabliczki T-6b.

 Tabliczka T-6b

Tabliczka T-6b

To oznaczenie jest również stosowane na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, na przykład, gdy wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub gdy droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu.

Na tabliczce T-6b widoczny jest schematyczny układ dróg, gdzie przebieg drogi z pierwszeństwem jest oznaczony szerszą linią. To wszystko ma na celu jasne zaznaczenie priorytetu na danym skrzyżowaniu.

Gdy pierwszeństwo skręca na skrzyżowaniu

W przypadku, gdy droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, zastosowanie znajduje tabliczka T-6c, którą umieszcza się pod znakiem A-7. Ta tabliczka podaje szczegółowy przebieg drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniu, co może być istotne dla kierowców przy zmieniającym się kierunku ruchu.

 Tabliczka T-6c

Tabliczka T-6c

Kiedy stosuje się tablice t-6?

Tabliczki T-6, zwłaszcza T-6b, stosuje się na skrzyżowaniach dróg, gdzie osie dróg poprzecznych nie przecinają się, a jednocześnie niemożliwe jest zastosowanie indywidualnego oznakowania dla każdej z dróg. Są one również używane na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, takich jak:

  1. Brak przecięcia osi dróg poprzecznych: Gdy drogi skrzyżowanych się nie krzyżują prostopadle, tabliczka T-6b może być stosowana, aby jasno zaznaczyć priorytet na skrzyżowaniu.
  2. Nietypowy układ dróg: Na skrzyżowaniach, gdzie wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem, albo gdy droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu.

Tabliczki T-6b przedstawiają schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu, a przebieg drogi z pierwszeństwem jest oznaczony szerszą linią. Te tabliczki pomagają kierowcom zrozumieć, kto ma pierwszeństwo na danym skrzyżowaniu, szczególnie w sytuacjach nietypowych, gdzie standardowe oznakowanie może być trudne do zastosowania.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com