Skip to main content

Ile jest pytań ministerialnej bazie? Ile pytań przypada na kategorię B prawa jazdy? Wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka jednoznaczna – wiele pytań jest bowiem wspólnych dla różnych kategorii, zatem granica pomiędzy nimi rysuje się dość niewyraźnie.

Co ciekawe nieprofesjonalnym serwisom zdarzają się poważne wpadki  – bywa bowiem, że w kategorii B są publikowanie pytania z innych, “ciężkich” kategorii, które już na pierwszy rzut oka “nie pasują” do kategorii B.

Swego czasu sprawą testów na prawo jazdy zainteresowali się posłowie kierując pytanie do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy:

Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?

Podane poniżej dane traktować należy jako orientacyjne, bowiem od tego czasu do bazy egzaminacyjnej dodano przeszło 400 nowych pytań (luty 2017), i usunięto kilkadziesiąt (okolice kwietnia 2017).

Co ciekawe o ilość pytań stosowanych w testach na prawo jazdy pytało też zdamyto. Poniżej oficjalna odpowiedź Ministerstwa:

testy na prawo jazdy

Posłowie pytają – Minister odpowiada

Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?

Łącznie cała baza egzaminacyjnych liczyła przed ostatnimi zmianami 2661 pytań.

Ilość pytań na poszczególne kategorie prawa jazdy:

 • AM – 1179
 • A1 – 1283
 • A2 – 1282
 • A, 1286
 • B1 – 1286
 • B – 1865
 • C1 – 1336
 • C – 1350
 • D1 – 1330
 • D – 1339
 • T – 1239
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem – 452

Odpowiadający na pytania posłów podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit zwraca jednak uwagę:

Należy zauważyć, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy

Testy na prawo jazdy: najtrudniejsze pytania

[WpProQuiz 8]

Podkreślamy jeszcze raz: zaprezentowane ilości należy traktować jako orientacyjne. Od czasu opublikowania odpowiedzi Ministerstwa do bazy egzaminacyjnej dodano przeszło 400 nowych pytań (luty 2017), i usunięto kilkadziesiąt (okolice kwietnia 2018).

Czytaj: Odpowiedź na zapytanie nr 855 w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com