Skip to main content

Okazuje się, że problem rozumienia znaku B-33 “ograniczenie prędkości” nie dotyczy tylko rozwiązujących testy na prawo jazdy, ale i… kierowców. O ile znaczenie tego znaku jest powszechnie znane, to zastosowanie go na obszarze zabudowanym celem podniesienia prędkości nie jest zrozumiałe dla wszystkich, bo nie wszystkich taki znak dotyczy. 

Ograniczenie prędkości, które prędkość podnosi

Ten pozorny oksymoron ma sens. Zastosowanie znaku   B-33 “ograniczenie prędkości” (tu jedynie dla zobrazowania znaku 50-tka) na obszarze zabudowanym prędkość przecież podnosi.

Jak wiadomo dopuszczalna prędkość  jazdy na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 oraz 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 . Zarządca drogi może jednak tę prędkość podnieść np do 70 km/h, a wprowadzenie podwyższonej prędkości odbywa się właśnie za pomocą wspomnianego wyżej znaku B-33 B-33 “ograniczenie prędkości”.

Znaki drogowe – różne w różnych krajach

Kogo obowiązuje podwyższenie prędkości na obszarze zabudowanym?

Odpowiedź daje § 27.  rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Zgodnie z nim wprowadzona znakiem B-33 podwyższona prędkość na obszarze zabudowanym dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:

  • pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,
  • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
  • pojazdu holującego pojazd silnikowy,
  • motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
  • samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy,

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com