Czy należy zatrzymać się i pozwolić opuścić miejsce parkingowe pojazdowi nauki jazdy?

Przejeżdżanie obok, czyli wyprzedzanie, omijanie, wymijanie pojazdu nauki jazdy wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Pojazd nauki jazdy wyjeżdżający z miejsca parkingowego jest włączającym się do ruchu a zatem musi ustąpić pierwszeństwa innemu …

Czy należy zatrzymać się i pozwolić opuścić miejsce parkingowe pojazdowi nauki jazdy? Więcej