Nowe znaki drogowe (2019)

znaki drogowe
 

Będziemy mieć nowe znaki drogowe. W Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się dwie propozycje zmian rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych.

Autorzy zmian uzasadniają:

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę sposobu informowania kierujących pojazdami – za pomocą znaku drogowego – o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości, a także wprowadza znak informujący o końcu tego odcinka

 

Nowe znaki drogowe

Chodzi o znaki D-51a oraz D-51b:

Nowe znaki drogowe
Nowe znaki drogowe

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”  stosuje się  w celu poinformowania kierujących pojazdami o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenie rejestrujące działające samoczynnie.

Znak D-51a umieszcza się na początku odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, w przekroju poprzecznym drogi, w którym znajduje się urządzenie rejestrujące wjazd na odcinek drogi objętej kontrolą średniej prędkości. Na odcinku drogi, którego początek wskazuje znak D-51a powinna obowiązywać stała prędkość dopuszczalna przez całą dobę.

W przypadku, gdy początek odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dopuszcza się umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a. Znak ten umieszcza się przed początkiem odcinka objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości
z zachowaniem odległości określonych jak dla znaku D-51.

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia rejestrujące działające samoczynnie. Znak D-51b umieszcza się na końcu odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, w przekroju poprzecznym drogi, w którym znajduje się urządzenie rejestrujące wyjazd z odcinka drogi objętego kontrolą średniej prędkości.

Zmodyfikowano też znaczenie tabliczki T-1a

Nowe znaki drogowe to jeszcze nie wszystko. Zmieniono delikatnie znaczenie już obowiązującego znaku drogowego T-1a rozszerzając zakres stosowania jej poprzez dodanie tekstu „odcinka drogi”, co pozwoli na stosowanie jej wraz z nowym znakiem drogowym T-51a.

Tabliczka T-1a
Tabliczka T-1a

Nowe znaki drogowe zmobilizować kierowców do skuteczniejszego respektowania przepisów ustawy i oznakowania w zakresie dopuszczalnej prędkości.

Czytaj też