Skip to main content

Warto wiedzieć co oznacza kod, który wpisał lekarz podczas badania kandydata na kierowcę. Jeśli w orzeczeniu lekarskim zostało odnotowane, że auto należy prowadzić w okularach – musisz stosować się do tego zapisu nie tylko podczas codziennych jazd ale i podczas egzaminu. Brak okularów na egzaminie spowoduje, że egzaminator nie dopuści cię do egzaminu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

 1. 01- wymagana korekta lub ochrona wzroku:
  01.01 – okulary,
  01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
  01.03 – okulary ochronne,
  01.04 – szkła przyciemnione,
  01.05 – przepaska na oko,
  01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe;
 2. 02 – wymagana korekta słuchu:
  02.01 – aparat słuchowy jednouszny,
  02.02 – aparat słuchowy obuuszny;
 3. 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
  03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
  03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
 4. 05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy):
  05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
  05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),
  05.03 – jazda bez pasażerów,
  05.04 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h,
  05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
  05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
  05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
  05.08 – zakaz spożywania alkoholu;
 5. 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
  10.01 – ręczna zmiana biegów,
  10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
  10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
  10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
  10.05 – bez przekładni dodatkowej;
 6. 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
  15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
  15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
  15.03 – sprzęgło automatyczne,
  15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
 7. 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
  20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
  20.02 – powiększony pedał hamulca,
  20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
  20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
  20.05 – wychylny pedał hamulca,
  20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
  20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
  20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
  20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
  20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
  20.11 – nożny hamulec postojowy,
  20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
  20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
  20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
 8. 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
  25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
  25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
  25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
  25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
  25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
  25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
  25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
  25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
  25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
 9. 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
  30.01 – pedały równoległe,
  30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
  30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
  30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
  30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
  30.06 – wypiętrzona podłoga,
  30.07 – przegroda z boku pedału hamulca,
  30.08 – przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
  30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
  30.10 – podparcie pięty lub nogi,
  30.11 – elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
 10. 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
  35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
  35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
  35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
  35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
  35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
 11. 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
  40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
  40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
  40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
  40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
  40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
  40.06 – wychylne koło kierownicy,
  40.07 – pionowe koło kierownicy,
  40.08 – poziome koło kierownicy,
  40.09 – kierowanie nożne,
  40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek),
  40.11 – gałka na kierownicy,
  40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
  40.13 – ze stawem szynowym;
 12. 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
  42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
  42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
  42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
  42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
  42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
  42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);
 13. 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
  43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
  43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
  43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
  43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
  43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
  43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
  43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
 14. 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
  44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
  44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
  44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
  44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
  44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
  44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
  44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
  44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
 15. 45 – wyłącznie motocykle z koszem;
 16. 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
 17. 51 – dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
 18. 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez …. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 70.0123456789.NL);
 19. 71 – wtórnik prawa jazdy numer ….. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
 20. 72 – wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą 11 Kw (A1);
 21. 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
 22. 74 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
 23. 75 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
 24. 76 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
 25. 77 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
 26. 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
 27. 79 – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(…);
 28. 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
 29. 96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;
 30. 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
 31. 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 32. 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 33. 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
 34. 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
 35. 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
 36. 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com