Skip to main content

Prawo jazdy 2019: Jakie zadania na placu? Jakie manewry trzeba wykonać na mieście? Prawo jazdy 2019 – wszystkie zadania egzaminacyjne. Przed egzaminem na prawo jazdy musisz wiedzieć nie tylko jakie zadania na Ciebie czekają, ale także w jaki sposób należy je wykonać

Gdy już zaliczysz testy na prawo jazdy, czeka Cię ostatni sprawdzian – egzamin praktyczny. Ten składa się z dwóch etapów: zadań wykonywanych na placu manewrowym ośrodka ruchu drogowego, oraz w jazdy w ruchu drogowym.

Jak pokonać stres w WORD, aby WORD nie pokonał Ciebie?

Zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy określone są w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które nazywane bywa potocznie instrukcją egzaminacyjną. To właśnie w tym akcie prawnym zawarte są zadania egzaminacyjne, kryteria oceny, czasem nawet – w zależności od zadania egzaminacyjnego – kolejność wykonywania czynności.

Egzamin na prawo jazdy wykonywaniu przypadkowych zadań czy czynności, wszystko bowiem jest z góry ustalone, poukładane min po to, aby każdy na egzaminie miał równe szanse. Na czym polega egzamin? Poczytaj: Egzamin na placu: Jak zdać? Czego wymagają egzaminatorzy? oraz   Egzamin na mieście: Czego wymagają egzaminatorzy?

Egzaminator vs zdający: "Mowa jest źródłem nieporozumień"

Prawo jazdy 2019. Wszystkie zadania egzaminacyjne

Poniżej wszystkie zadania egzaminacyjne na prawo jazdy 2019.

Tabela prezentuje wszystkie zadania egzaminacyjne, dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Te właściwe dla najpopularniejszej kategorii B prawa jazdy odpowiednio zostały oznaczone.

Błędy na egzaminie? Te popełniane są najczęściej. Warto też wiedzieć kiedy egzamin na prawo jazdy zostanie oblany.

Zadania na placu

https://www.youtube.com/watch?v=6pceh2PBgpk&t=72s

Zadania egzaminacyjne

 Kryteria oceny
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania elementy z następujących:
   a) poziom oleju w silniku,
   b) poziom płynu chłodzącego,
   c) poziom płynu hamulcowego,
   d) poziom płynu w spryskiwaczach,
   e) działanie sygnału dźwiękowego,
   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   g) działanie świateł mijania,
   h) działanie świateł drogowych,
   i) działanie świateł hamowania „STOP”,
   j) działanie świateł cofania,
   k) działanie świateł kierunkowskazów,
   l) działanie świateł awaryjnych,
   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,
 – jeżeli występuje,
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. f-m.
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,
   – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu
     i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
   – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu
     i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
   – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną
     szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
   – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości
     głowy,
 – jeżeli występuje,
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
1) upewnienie się o możliwości jazdy,
   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia
       w ruchu drogowym,
   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
2) płynne ruszenie
   a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,
   b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
4) nienajeżdżanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,
6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
1) upewnienie się o możliwości jazdy,
   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

Zadania w ruchu miejskim

Zadania egzaminacyjne (Tabela nr 7 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995).

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii
AM***, B i B1):
1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator,  wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie
egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora,
a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12 Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17 Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23 Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku
pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań
na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

– zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

– ustawienie pojazdu obok przyczepy

26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa
jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna
dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny
być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać
prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu
manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu,
natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Nic nie dzieje się bez przyczyny, czyli najczęstsze zadania egzaminacyjne

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com